Online afspraak plannen

Let op! Wij waxen uitsluitend vrouwen. Via WhatsApp zijn er meer tijden beschikbaar. Overleggen kan via WhatsApp tel. 0648495977

Afspraken

  1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Pure Wax by Sosan melden.
  2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure Wax by Sosan 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen. Bij drukke zomertijden en feestdagen wordt het gehele honorarium van de afgesproken behandeling aan de klant doorberekend.
  3. Indien de klant vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Pure Wax by Sosan de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen.
  4. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Pure Wax by Sosan de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen.
  5. Pure Wax by Sosan moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

LET OP DE PRIJZEN ZIJN PER 01-01-2024 GEWIJZIGD!

Prijzenlijst 2024